សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

អាគារប្រអប់

  • Box Building

    អាគារប្រអប់

    ខេអេសផ្តល់នូវសេវាកម្មគាំទ្រពេញលេញដល់អតិថិជនដែលមានតម្រូវការដំឡើងផលិតផលប្រភេទនេះ។ ដោយមិនគិតពីទំហំផលិតផលឬប្រភេទផលិតផលយើងនឹងធ្វើការតំឡើងកម្មវិធីនិងសាកល្បងចុងក្រោយដោយយោងតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស។ គុណសម្បត្តិនៃការផ្គុំផលិតផល / អាគារប្រអប់បញ្ចប់ដោយមានបទពិសោធកែច្នៃជាង ១៣ ឆ្នាំគាំទ្រដោយក្រុមដែលមានភាពចាស់ទុំនិងបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មប្រកបដោយគុណភាពផលិតផលត្រូវបានធានា។ ១. ៦ f …